خودرو

طرح توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی

طرح توجیهی تولید بوق خودرو

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید بوق خودرو با ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی

طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما با ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی

طرح توجیهی تولید قطعات الکتریکی (ترمزهای ضد بلوکه-ABS)

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید قطعات الکتریکی (ترمزهای ضد بلوکه-ABS) با ظرفیت ۲۰۰۰۰ دستگاه در سال نوع فایل :…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی با ظرفیت ۱۰۴ هزار پره در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو با ظرفیت ۵۰۰۰۰ عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید فیلتر هوا

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید فیلتر هوا با ظرفیت ۶۲۵۰۰۰ عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید فنر تخت اتوموبیل

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید فنر تخت اتوموبیل با ظرفیت ۱۱۰۰ تن در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو با ظرفیت ۴۲۵۰۰ عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید سیبک

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید سیبک با ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ عدد معادل ۹۶ تن در سال نوع فایل : PDF…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید پولی خودرو

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید پولی خودرو با ظرفیت ۱۴۰۰۰ عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن