پزشکی

طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید نخ بخیه

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید نخ بخیه با ظرفیت ۱۵ تن در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید کیسه خون

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید کیسه خون با ظرفیت ۳ میلیون عدد در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید مواد موثر دارویی با تکنیک اولتراسوند

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید مواد موثر دارویی با تکنیک اولتراسوند با ظرفیت ۱۰ تن در سال نوع فایل…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع دارویی

طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی با ظرفیت ۲۷۰ هزار تیوپ پماد کاپسی کوم و ۳ میلیون عدد…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی

طرح توجیهی تولید تجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب)

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید تجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب) با ظرفیت ۵۰۰ دستگاه در سال نوع فایل…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی صنایع نیروی محرکه و فلزی

طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی با ظرفیت ۱۵۰۰۰۰۰ کپسول در سال نوع فایل : PDF…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع غذایی

طرح توجیهی تولید پودر خون

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید پودر خون با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال نوع فایل : word تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید اتانول (الکل طبی)

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید اتانول (الکل طبی) با ظرفیت ۱۳۵۰۰۰۰ بطری در سال نوع فایل : PDF تعداد…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید چسب طبی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید چسب طبی با ظرفیت چسب زخم کمک های اولیه : ١٠ میلیون قطعه چسب…

بیشتر بخوانید »
طرحهای توجیهی صنایع شیمیایی

طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

عنوان کامل : طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی با ظرفیت ۱۰۰ دستگاه در سال نوع فایل : PDF تعداد صفحات…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن