تحقیق و پژوهش کاملتحقیق و مقاله

ادبیات تحقیق متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

Word
Word

عنوان کامل تحقیق: ادبیات تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی  شرکت های فعال در بازار بورس تهران

نوع فایل: Word

تعداد صفحه: ۱۹۷

 

فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش – مقدمه – مسأله  – سابقه موضوع – هدف  – ضرورت و اهمیت پژوهش  – پرسشهای پژوهش – فرضیه های پژوهش – واژههای کلیدی پژوهش – فصل دوم : مبانی نظری پژوهش  – مقدمه – سامانه های کنترل راهبردی – ناپیوستگی محیطی – نیروی های اجتماعی  –  نیروهای اقتصادی – نیروهای فناوری  – نیروهای سیاسی – آثار ناپیوستگی های محیطی  – تعریف کنترل راهبردی  – کنترلهای مثبت و منفی – کنترلهای نتایج و اقدام  – ضرورت کنترل  – تعریف راهبرد – معیارهای راهبرد اثر بخش – تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت – کنترل اجرای راهبرد – روایی فرضیات راهبرد – مدیریت مقوله راهبردی – کنترل تعاملی – بررسی های دوره ای  راهبرد – اهمیت کنترل راهبردی – بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی – رویکرد سنتی – رویکرد های جایگزین  – رویکرد انتقادی  –  پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه – پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی – کنترل آماده باش ویژه  – رویکرد تنظیم متمرکز – کنترل حرکت راهبردی  – کنترل جهش  راهبردی  – روشهای تدوین راهبرد – تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد – یادگیری و کنترلهای راهبردی – انواع کنترل حرکت راهبردی و  جهش راهبردی – تعیین متغیرهای کلیدی  – ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی – یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح – گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی – گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی  –  سلسله مراتب کنترل راهبردی – کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها – عملیاتی کردن کنترل راهبردی  – تیمهای کنترل راهبردی – نقش مدیریت ارشد – نقش کنترل کننده مدرن – اثربخشی سازمانی –
مقدمه اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی –  محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی- سنجش عملکرد سازمان – تعریف اثربخشی –  مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی – معیارهای اثربخشی – مدل ارزشهای رقابتی – چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی –  چارچوب نظری پژوهش – جمع بندی فصل دوم – فصل سوم : روش شناسی پژوهش – فصل چهارم: تحلیل داده ها  – فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری – منابع

این ادبیات تحقیق توسط گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت، مورد تایید قرار گرفته است.

نگاهی به فایل ادبیات تحقیق متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

کاربرد این ادبیات تحقیق : که ادبیات تحقیق رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی  شرکت های فعال در بازار بورس تهران یک فایل جامع و کامل در موضوع عنوان شده می باشد و همراه با مطالعات قبلی در این زمینه می باشد. این فایل می تواند منبع مناسبی برای تدوین پایان نامه با موضوعات مرتبط متغیرهای کنترل راهبری در بورس برای شرکت ها باشد. همچنین در این فایل در مورد نظریات و همچنین تحقیقات قبلی و پژوهشگران آن بررسی شده است. و در آخر فایل نیز منابع موجود است

تایید صحت اطلاعات

در بیان مساله از ادبیات تحقیق این گونه آمده است :

یکی از پیش فرضهای این پژوهش ضرورت به کارگیری کنترل حرکت راهبردی و کنترل جهش راهبردی (لورانژ) است زیرا پیوستگی و ناپیوستگی، مشخصه بارز محیط امروز است. در حالیکه سازمان با راهبرد مدون و یا غیرمدون در حال فعالیت است، ممکن است با تغییرات غیر منتظره ای مواجه شود که تغییر اساسی در راهبرد را اجتناب ناپذیر کنند. از طرف دیگر نظارت بر اجرای راهبرد نیز از وظایف کنترلهای راهبردی است.
به علاوه، احتمال موفقیت بهترین راهبردهایی که به صورت نامطلوب به اجرا در آیند، بسیار اندک است. بنابراین اجرای راهبرد باید درست و متناسب با شرایط باشد. از طرف دیگر کنترل راهبردی باید متناسب با راهبرد اجرا گردد. به عبارت دیگر نوع کنترل راهبردی باید متناسب با نوع راهبرد باشد. مثل نوع کنترل در شعبات شرکتهای چند ملیتی که بهتر است از بین سه نوع کنترل ستاده، داده و اقدام، کنترل در شعبات: در مرحله ابتدایی از یکپارچگی، بیشتر مبتنی بر کنترل ستاده، و در مرحله میانی از یکپارچگی، بیشتر مبتنی بر کنترل اقدام، و در مرحله یکپارچگی زیاد، بیشتر مبتنی بر کنترل داده باشد (مورالید هاران و همیلتون – ۱۹۹۹) .
فرض برآن است که از یک بعد، مشکل از آنجا ناشی می شود که با وجودی که شرکتهای مورد مطالعه، متغیرهای کنترل راهبردی را به کار می گیرند، ولی توجه به متغیرهای مذکور از سطح مطلوبی برخوردار نیست. بنابراین، فرض می شود که توجه بیشتر به متغیرهای مورد بحث، باعث افزایش اثربخشی خواهد شد، به شکلی که شرکتهای مورد نظر با پاییدن و پویش مناسب محیط، حتی در امر نفوذ به بازارهای جهانی موفقیتهایی کسب خواهند کرد.

در صفحه شماره ۶۶ از ادبیات این تحقیق این گونه آمده است :

بدیهی است که کنترلهای راهبردی می توانند نقش اساسی در کمک به سازمانها در یادگیری سریع و تطبیق پذیری سریع، ایفا کنند. طراحی سامانه‌های کنترل راهبردی اثر بخش باید نزدیک به مدیر ارشد باشد. شرکتهایی که می توانند به بعضی از معیارهای تناسب بین سامانه‌های کنترل راهبردی و راهبرد سطح کسب و کار خود دست یابند، دارای سامانه‌های کنترل راهبردی اثر بخش تری هستند. فشردگی کنترل راهبردی ، اثر بخشی سامانه‌ کنترل راهبردی را برای رهبران هزینه افزایش می دهد، در حالی که باعث تاخیر در اثر بخشی سامانه‌ کنترل راهبردی برای متمایز سازها می شود. فیگنر(۱۹۹۴) ، با باز کردن این بحث، سوالاتی با توجه به چارچوب کنترل راهبردی شریوگ واستینمن (۱۹۸۷) که کنترل راهبردی را بصورت کنترل فرضیات، کنترل اجرا و نظارت راهبردی بیان می کنند

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا