فروشگاه مدیران، به فروش محصولات مختلف که در زمینه بازاریابی و مدیریت کاربرد می‌پردازد. این کالاها میتواند کتابهایی باشد که برای مدیران کاربرد دارد، یا لوازم بازاریابی و تولیدمحتوا و … باشد یا هر کالای فیزیکی دیگری که برای مدیران کاربرد دارد !

فروشگاه فایل‌های مدیریتی به فروش فایل‌هایی که برای مدیران کاربرد دارد می‌پردازد ! این فایل می‌تواند لایسنس یک نرم‌افزار باشد یا یک فایل اکسل یا یک پژوهش باشد که در قالب فایل PDF یا Word ارائه می‌شود !