فناوری اطلاعات

لیست کامل بسته های اینترنت همراه ایرانسل

با رشد اینترنت بر روی تلفنهای همراه و از طریق شبکه GSM و تلفن همراه، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، هر روز با تغییرات در قیمتها و تعریف بسته ها و ترکیبهای جدید، تلاش می کنند، مشتریان رقیب دیگر خود را تصاحب کنند. ایرانسل متنوع ترین بسته های اینترنت همراه را بر روی نسل دوم و سوم و چهارم تلفن همراه ارائه می دهد که می توانید لیست کامل تعرفه ها و بسته های اینترنت همراه ایرانسل را مشاهده فرمایید.

لیست قیمت بسته‌های ایرانسل در سال ۱۳۹۳

لیست کامل بسته های اینترنت همراه ایرانسل به همراه قیمت و نحوه فعالسازی

مهلت استفاده حجم قیمت کد فعال سازی اعتباری کد فعال سازی دائمی
۱ روز ۱۵ مگابایت ۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۱# *۵۵۵*۵*۱*۱#
۳۰ مگابایت ۹,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۹# *۵۵۵*۵*۱*۹# جدید
۵۰ مگابایت ۱۲,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۶# *۵۵۵*۵*۱*۶#
۱۵۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۲# *۵۵۵*۵*۱*۲#
۲۰۰ مگابایت ۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۵# *۵۵۵*۵*۱*۵#
۳۰۰ مگابایت ۴۰,۰۰۰ ریال
۱#*۵*۵*۵۵۵*
۱#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۵۰۰ مگابایت ۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۳# *۵۵۵*۵*۱*۳#
۱ گیگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۴# *۵۵۵*۵*۱*۴#
۱ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)
۱۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۷#
نامحدود
(۸-۲ بامداد)
۳۰,۰۰۰ ریال
۱#*۶*۵*۵۵۵*
جدید
۷ روز ۴۰ مگابایت ۱۵,۰۰۰ ریال
۲#*۵*۵*۵۵۵*
۲#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۶۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱۰# *۵۵۵*۵*۲*۱۰# جدید
۱۰۰ مگابایت ۲۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۲# *۵۵۵*۵*۲*۲#
۲۰۰ مگابایت ۴۰,۰۰۰  ریال *۵۵۵*۵*۲*۳# *۵۵۵*۵*۲*۳#
۳۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱# *۵۵۵*۵*۲*۱#
۴۵۰ مگابایت ۶۵,۰۰۰ ریال
۳#*۵*۵*۵۵۵*
۳#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۶۰۰ مگابایت ۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۵# *۵۵۵*۵*۲*۵#
۲ گیگابایت ۱۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۴# *۵۵۵*۵*۲*۴#
۵ گیگابایت ۳۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۶# *۵۵۵*۵*۲*۶#
نامحدود
(۸-۲ بامداد)
۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۶*۲# جدید
۳۰ روز ۲۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱# *۵۵۵*۵*۳*۱#
۳۵۰ مگابایت ۷۰,۰۰۰ ریال
۴#*۵*۵*۵۵۵*
۴#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۴۰۰ مگابایت ۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱۱# *۵۵۵*۵*۳*۱۱# جدید
۵۰۰ مگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۶# *۵۵۵*۵*۳*۶#
۱ گیگابایت ۱۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۷# *۵۵۵*۵*۳*۷#
۱۲۰۰ مگابایت ۱۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۵# *۵۵۵*۵*۳*۵#
۲ گیگابایت ۲۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۲# *۵۵۵*۵*۳*۲#
۳ گیگابایت ۲۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱۲# *۵۵۵*۵*۳*۱۲# جدید
۵ گیگابایت ۴۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۳# *۵۵۵*۵*۳*۳#
۱۰ گیگابایت ۶۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۸# *۵۵۵*۵*۳*۸#
۲۰ گیگابایت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۴# *۵۵۵*۵*۳*۴#
۲۴ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)
۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۹#
۳ ماهه هر ماه ۲۰۰ مگابایت ۱۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۱#
۳ گیگابایت ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۵#*۵*۵*۵۵۵*
۵#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۶ گیگابایت ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۶#*۵*۵*۵۵۵*
۶#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۹ گیگابایت ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۷#*۵*۵*۵۵۵*
۷#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۱۲ گیگابایت ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۸#*۵*۵*۵۵۵*
۸#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۱۵ گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۹#*۵*۵*۵۵۵*
۹#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۱۸ گیگابایت ۹۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰#*۵*۵*۵۵۵*
۱۰#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۳۰ گیگابایت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱#*۵*۵*۵۵۵*
۱۱#*۵*۵*۵۵۵*
جدید
۵۰ گیگابایت ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۲# *۵۵۵*۵*۴*۲#
۶ ماهه ۷۰ گیگابایت ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۳# *۵۵۵*۵*۴*۳#
۱۲ ماهه ۱۰۰ گیگابایت ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۴# *۵۵۵*۵*۴*۴#

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی صنعت، کارِ گردآوری و ترجمه مقالات و همچنین تولید و انتشار اخبار مدیریتی را انجام می دهد. این فعالیت علاوه بر فعالیت گروه علمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت می باشد که همگی زیر نظر سید حمیدرضا عظیمی است. همواره می توانید از طریق شماره تلفن 02122968244 با تحریریه Myindustry در ارتباط باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا