تغییر در لوگو و هویت پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت

پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت با محوریت سایت www.myindustry.ir در سال ۱۳۸۷ توسط سید حمیدرضا عظیمی که در آن سال تازه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی صنایع فارغ‌التحصیل شده بود راه‌اندازی گردید. در آن زمان در حد ظرفیت‌های موجود، هویتی برای این مجموعه مدیریتی و مشاوره‌ای طراحی شد که لوگو به عنوان یکی از عناصر اصلی آن به شکل زیر طراحی گردید :

لوگوی قدیمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت
لوگوی قدیمی پایگاه اطلاع رسانی صنعت

سایزهای مختلف همین لوگو با محوریت چرخ‌دنده که بیشتر تداعی‌گر صنعت بود، طراحی شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی ۱۳ سال مورد استفاده قرار گرفت. اما از ابتدای ۱۴۰۱ با الهام از HBR هویت این مجموعه که نسبت به ۱۳ سال پیش بسیار بزرگتر و باتجربه‌تر شده است، تغییر کرد و عناصر زیر به عنوان هویت بصری آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوگو عمودی انگلیسی

لوگوی عمودی انگلسی
لوگوی عمودی انگلسی
لوگوی عمودی انگلیسی
لوگوی عمودی انگلیسی

لوگو عمودی فارسی

لوگوی عمودی فارسی
لوگوی عمودی فارسی
لوگوی عمودی فارسی
لوگوی عمودی فارسی

لوگو افقی انگلیسی

لوگوی افقی فارسی
لوگوی افقی فارسی
لوگوی افقی انگلیسی
لوگوی افقی انگلیسی

لوگو افقی فارسی

لوگوی افقی فارسی
لوگوی افقی فارسی
لوگوی افقی فارسی
لوگوی افقی فارسی

ویدیویی از تغییرات پایگاه‌اطلاع رسانی صنعت از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱

دکمه بازگشت به بالا