مدیریت فروش و بازاریابی

مقایسه تئوریکی و تجربی تاثیر تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری

۱–  مقدمه

از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روشهای جدید و متعاقب آن مصرف انبوه به‌سرعت رشد کرد، واسطه‌ها در زنجیره توزیع قدرتمندتر شده، رابطه سنتی بین تولیدکنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. این روند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود، ضامن سودآوری بسیاری از شرکتها تلقی می‌شد. بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله، صرفنظر از اینکه مشتری قدیمی باشد یا جدید.

برنامه‌های بازاریابی به گونه‌ای طراحی می‌شدندکه بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند، تا بحث مبادله جدی تر مطرح شود. در نتیجه، تمام تلاشها در جهت افزایش دفعات و مقدار خرید مشتری بود، که این امر موجب صرف بودجه بسیار اندکی برای ایجاد رابطه پایدار و با ثبات با مشتریان قدیمی شده بود. در این مقطع قیمت به عنوان یک بحث مهم جلوه‌گر شده، و بازاریابان سعی می‌کردند به طور متوالی خریداران را به خرید مجدد تشویق کنند هنگامی که قیمتها بالا یا پایین می‌روند، مصرف کنندگان با تغییر در راهبردهای خرید خود به این نواسانات واکنش نشان می‌دهند. به همین علت است که افزایش قیمتها لزوماً به افزایش درآمد منجر نمی‌شود. براساس دیدگاه بازاریابی ارتباط با مشتری، رابطه بین طرفین مبادله، هسته اصلی پدیده بازاریابی قرار می‌گیرد. در این دیدگاه خریدهای مستمر و فرصتهای فروش مجدد، از طریق مدیریت مناسب روابط پیگیری می‌شود.

در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط به عنوان تحقیق، با استفاده از مقایسه تئوریکی برخی تحقیقات تجربی انجام شده در مورد تاثیر تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری، به ارائه یک نوآوری تئوریکی برگرفته از نتایج تحقیقات مذکور پرداخته شود. بر این اساس به نتایج برخی تحقیقات تجربی اشاره شده، آنگاه به مقایسه تئوریکی نتایج تحقیقات مذکور در دو گروه شباهتها و تفاوتهایشان پرداخته خواهد شد. در پایان مقاله، پس از تشریح نتایج و یافته‌ها، موارد مذکور جمع‏بندی شده، به ارائه بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

۲- نتایج مطالعات تجربی

در سال ۱۳۸۷ محمد رضائی در مقاله ای تحت عنوان ارتباط موثر با بازار هدف بیان کرد که صنایعی مانند گرافیک، IT، فیلم سازی، خطاطی و…. تنها ابزارهایی در دست صنعت تبلیغات بوده و هسته اصلی صنعت تبلیغات را متخصصان بازاریابی تشکیل می دهند، به این نتیجه رسید که ارزیابی اثربخشی تبلیغات را تنها می توان پایان یک دور از سیکل برنامه ریزی تبلیغاتی به حساب آورد.  (۱)

در سال ۱۳۸۶ مجتبی ملائی در مقاله ای تحت عنوان به سوی بازاریابی مستقیم بیان کرد که بازاریابی مستقیم یکی از اجزای پنجگانه ابزارهای ترویج است که به همراه تبلیغات و… در برقراری ارتباط با مخاطبان هدف استفاده می شود بنابراین سازمان ها و شرکت هایی موفق خواهند بود که بتوانند به بهترین حالت و در سریع ترین زمان ممکن، به نیازهای در حال تغییر بشری، پاسخگو باشند. (۲)

در سال ۱۳۸۶ روح الله تولایی، سیدعبدالله صالح نژاد، مریم حمیدزاده در مقاله ای تحت عنوان مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام بیان کردندکه در بازار گسترده امروز موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمانی به رفتار مشتری و مخاطب آن بستگی دارد. لذا فهم رهنمودها و اصول و مبانی که دین اسلام در زمینه مشتری مداری دارد باید مورد توجه سازمانها در جوامع اسلامی قرار گیرد. (۳)

در سال ۱۳۸۶ محمود جعفری در مقاله ای تحت عنوان ملاحظات رفتاری بازاریابی از دیدگاه اسلامی بیان کردکه بازاریابی به تعبیری همان بازاریابی عقیده است. در مجموع این نتیجه حاصل می شود که بازاریابی درست و اصولی دارای هیچ گونه انحرافی نیست و انتقادهایی که نسبت به آن به عمل می آید، در واقع در مورد بازاریابی غیر اصولی است. (۴)

در سال  ۱۳۸۶ امیر بختائی و شادی گلچین فر در مقاله ای تحت عنوان ممیزی بازاریابی۱ بیان کردند که ممیزی بازاریابی شاخه ای کاملاً تازه و نوپا در فعالیت های مدیریت بازار تلقی می‌شود.  اجرای صحیح ممیزی بازاریابی، مانع ورشکستگی و انحلال  شرکت ها و سازمان ها شده، به آنها فرصت می دهد تا منابع خود را برای کسب سود بیشتر متمرکز نموده و از اتلاف آنها جلوگیری کنند.(۵)

در سال ۱۳۸۵ دکتر حمیدرضا سعیدنیا و مهدی بنی اسدی در مقاله ای تحت عنوان الگوی رفتار مشتری در خرید اینترنتی بیان کردند که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظئاهری مانند تصویر شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است به این نتیجه رسیدند که نگرش هرچه مثبت تر باشد احتمال وقوع رفتار خرید در آینده بیشتر و بیشتر خواهد بود. (۶)

در سال ۱۳۸۵ شادی گلچین فر و امیر بختائی در مقاله ای تحت عنوان کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری بیان کردندتولید انبوه باروش های جدید و متعاقب آن مصرف انبوه به سرعت رشد کرد، واسطه ها در زنجیره توزیع قدرتمند شده در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شدکه خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. (۷)

در سال ۱۳۸۵ شهناز نایب زاده در مقاله ای تحت عنوان ارزش از نگاه مشتری بیان کرد که جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان رادر سازمان تغییر داده است. مشتریان در سازمان های امروز در  تولید کالا و ارائه خدمت، رویه های انجام امور و… همگام  اعضای سازمان هستند و به این نتیجه رسید که ارزش که خریدار به این فرایند نسبت می دهد شامل عوامل متعددی در کنار قیمت و کارکرد محصول است. (۸)

در سال ۱۳۸۵ مهناز اسکندریان، سامان خواجه زاده در مقاله ای تحت عنوان باشگاه مشتری بیان کردند که شرکت های در حال توسعه، آینده ای از ابزارهای بازاریابی رابطه ای، برای جذب و حفظ مشتریان سودآور هستند براساس مفهوم بازاریابی رابطه ای، تمرکز اصلی بر روی جذب مشتریان جدید نبوده است بلکه بر روی گسترش روابط با مشتریان فعلی بوده است. (۹)

در سال ۱۳۸۵ سیامک نوری، محسن رضائی در مقاله ای تحت عنوان ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتری بیان کردند که برای رسیدن به سطح تولید در بازار جهانی مهترین مسئله بازاریابی و بازارداری است. یک شرکت برای رسیدن به سطح جهانی تولید باید مشتری مدار باشد.(۱۰)

در سال ۱۳۸۵ امیر بختائی،  شادی گلچین‌فر در مقاله ای تحت عنوان کلینیک بازاریابی و تبلیغات بیان کردند که شروع فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری همیشه با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی همراه است. برای این منظور در بازاریابی هر کالا باید برنامه مربوط به آن کالا را با دقت و مطالعه فراوان تهیه کرد و در اختیار مدیران گذاشت تا تصمیم گیریهای لازم را بر اساس آن انجام دهند. (۱۱)

در سال ۱۳۸۵ امیر بختائی،  شادی گلچین‌فر در مقاله ای تحت عنوان کلینیک بازاریابی و تبلیغات بخش بندی بازار بیان کردند که از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و خواسته‌های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه‌ای مشابه پاسخ می‌دهند. در نتیجه بخش‌بندی بازار کمک می‌کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخشهای کوچکتر، منابع سازمان به‌طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود.(۱۲)

در سال ۱۳۸۳ حمیدرضا بیرانوند در مقاله ای تحت عنوان فرایند ارتباط منسجم بازاریابی بیان کرد که ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاهها و مدلها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است. این مدل نظام مند در جستجوی ارتقای اثربخشی و هـــم افزایی در فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی شرکتها و موسسات است.(۱۳)

در سال ۲۰۰۵ هیرش اوان و هسچویزر مارک در مقاله ای تحت عنوان نقطه اشباع تبلیغات بیان کردکه نقطه اشباع تبلیغات ممکن است برای هر نوع محصول به راحتی قابل شناسایی نباشد. ولی این امر در خصوص مصرف کنندگان تبلیغات یعنی ” صنعت خودرو” تقریباً واضح است، هنگامی که این نقطه مشخص شود، نقطه اشباع به معیاری که از طریق آن می‌توان در مورد بودجه تبلیغات اظهار نظر نمود تبدیل می‌شود .(۱۴)

۳- مقایسه تئوریکی نتایج مطالعات تجربی

۳-۱- شباهتها

۳-۱-۱- هسته اصلی صنعت تبلیغات

تبلیغات یکی از متداول‌ترین ابزارهایی است که شرکت‌ها برای هدایت ارتباطات تشویق‌کننده‌ خود به سوی خریداران و جوامع هدف خود، از آن استفاده می‌کنند. در کشور ما ، با وجود اینکه تبلیغات مذهبی از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، اما باید اذعان کرد که در گذشته‌های نه‌چندان دور، نگاه افراد به تبلیغات تجاری، مناسب نبوده، از آن به عنوان یکی از ابزارهای دنیای سرمایه‌داری یاد می‌کردند. به هر حال گذشت زمان، نیاز صنایع مختلف به تبلیغات را، روز به روز آشکارتر کرده و این امر باعث تغییر ذهنیت جامعه نسبت به تبلیغات شده است. در حال حاضر در جامعه ایران، تبلیغات ابزاری برای رشد و توسعه‌ صنایع به‌شمار می‌آید، به گونه ای که بارها مشاهده می‌شود که به هنگام ایجاد یک کسب و کار جدید، پیش از فراهم ساختن ملزومات سخت‌افزاری، برنامه‌های تبلیغاتی آن را تدوین می کنند.  تبلیغ به معنای رساندن پیام، شناساندن امری به دیگران، یا امری را خوب یا بد وانمودکردن است و پیامهای دیداری و گفتاری را شامل می‌شود که برای ترویج عقیده یا محصولی از طرف یک منبع به وسیله‌ کانالهای تبلیغی به گروه‌های ویژه‌ای یا به کل جامعه منتقل و برای آن پول پرداخت می‌شود. در تعریف تبلیغات، باید تبلیغات صنعتی را از تبلیغات بازار مصرف‌کننده متمایز کرد. تبلیغات صنعتی به صورت قابل ملاحظه‌ای با تبلیغات بازار مصرف‌کننده متفاوت است. اولاً تبلیغات صنعتی در مقایسه با تبلیغات مصرف‌کننده، نقش کوچکی در برقراری ارتباط با بازار هدف ایفا می‌کند. ثانیاً تبلیغات صنعتی بر جذابیتهای منطقی و اطلاعاتی مانند محصول و دلایل خرید آنها تاکید دارد. در حالی که تبلیغات بازار مصرف‌کننده بر جذابیت‌های مربوط به نیازهای روانی و اجتماعی مصرف‌کننده، تاکید می‌کند. علاوه بر این، بازار هدف در تبلیغات بازار صنعتی بسیار کوچکتر از بازارهای انبوهی است که تبلیغات بازار مصرف‌کننده، هدف‌گیری کرده است. به طور کلی تبلیغات یکی از ابزارهای برنامه‌های ترویجی به حساب می‌آید.

۳-۱-۲- رفتار مشتری درخرید اینترنتی

محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است ،این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاههای اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر‌نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است. از سوی دیگر خرید از طریق فروشگاههای اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ است زیرا در هر دو تحویل کالا از طریق پست است و مصرف کننده نمی تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. بعلاوه، ویژگیهایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارشها در یک وسیله خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است . در آثار ومقالات مربوط به تجارت الکترونیک، تحقیقات متعددی در مورد خرید اینترنتی و ارزیابی مصرف کننده وجوددارد که بعضی از بررسیها وجود یک اعتبار تجربی بین عوامل مؤثر بر روی خرید و رفتار خرید اینترنتی را توجیه می کند. اما تحقیقات جدید ، سبک پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، ترجیحات مشتریان ، و زمینه های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر، برای استفاده کنندگان از فروشگاههای اینترنتی را مورد توجه قرارداده اند. محققان بازاریابی معتقدندکه در ورای هرعمل خرید یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. مراحلی که خریدار طی می کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولاتی را خریداری کند را فرایند تصمیم گیری خرید گویند . به کارگیری رفتارهای مرتبط برای دستیابی به اثربخشی بیشتر در تصمیم گیریها وکاهش هزینه های پردازش اطلاعات و دستیابی به شناخت بیشتر مطابق با تصمیمات آنها و کاهش ریسک مربوط به انتخاب اکنون ازجمله تمایلات مشتریان است. بعد از چند مبادله موفق، مشتریان نسبت به تأمین کننده خدمات و عرضه کنندگان احساس امنیت می کنند. زمانی که مشتری به یک سازمان اعتماد کرد، آنها می دانندکه این شرکت قادر به تامین نیازها و خواسته هایشان است و به این شرکت متعهد می شوند.  محیط خرید به صورت اینترنتی به مشتریان و خریداران کمک می کند تا با فراهم کردن انتخاب گسترده،ارزیابی اطلاعات، دقت و مقایسه کالاها زمان کمتری را صرف تصمیم گیری کنند . اینترنت اطلاعات مقایسه ای و ارزیابی شده‌‌ای را فراهم می کندوممکن است هزینه جستجوی اطلاعات و تلاش برای تصمیم خرید را کاهش دهد. اگرچه مشتریان اینترنتی عمدتاً در تعامل با سیستم‌های کامپیوتری هستند و نمی توانند به طور فیزیکی کالای واقعی را لمس و احساس کنند، ولی آنها با استفاده از اطلاعات فراهم شده به وسیله فروشگاههای اینترنتی می‌توانند به شکل الکترونیک تصمیم گیری کنند. بنابراین بحث در مورد عوامل مهم در رفتار خرید مشتریان در محیط تجارت الکترونیک نیازمند تمرکز بر قابلیت دسترسی اطلاعات است.

۳-۱-۳- بازاریابی رابطه ای

امروزه بسیـــاری از شرکتها مبالغ زیادی را برای ایجاد روابط با مشتــــریان خود خرج می کننــد. مدیریت روابط بـــــا مشتری، بـــــــازاریابی یک به یک و ارتباطات رو به افزایش، تعدادی از استراتژی هایی هستند که شرکتها به منظور جذب و حفظ مشتریان ، از آنها استفاده می کنند. رویکرد دیگر، عبارت است از جذب مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها به وسیله فراهم کردن ارزشهایی فراتر از ارزشهای ذاتی کالاها یا خدماتی که به آنها عرضه می شود ، از طریق باشگاههای مشتری، که معمولاٌ به آن برنامه های ایجاد وفاداری از طریق روابط نزدیک اطلاق می شود. ابداع کننده باشگاههای وفاداری مشتری، شرکتهای آلمانی هستند. در حال حاضر، قوانین کشور آلمان به شدت محدود کننده است و در این کشور تقریباً غیر ممکن است که صرفاً به خاطر عضویت گروههای مشتریان متفاوت در باشگاه مشتری تخفیف متفاوتی اعمال شود. بازاریابان آلمانی، مجبورند که باشگاههای مشتریان را در درجه اول به خاطر منافع غیرمالی، ایجاد کنند. امروزه صدها باشگاه در آلمان و در کشورهای دیگر در سراسر جهان نشان داده اند که ارائه منافع عاطفی، خدمات و برنامه های ایجاد اضافه ارزش از طریق تخفیفات، کلید ایجاد وفاداری در مشتری هستند. باشگاه مشتری به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با افراد یا سازمانها تعریف می شود، که به وسیله یک سازمان و به منظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین این اعضا ایجاد شده است و عمل می کند. هدف باشگاه مشتری، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست. این موضوع در ادبیات بازاریابی به طور کامل مورد قبول واقع شده است که مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورتر هستند. باشگاههای مشتری هم بر اساس این منطق تأسیس می شوند. هر اندازه مشتری وفادارتر باشد و هر چه بیشتر حفظ شود، او فروش و سود بیشتری را ایجاد خواهد کرد. هر اندازه باشگاهها به طور وسیع تبلیغ شوند، بیشتر مورد قبول واقع می شوند. برنامه هایی که باشگاههای مشتری اجرا می کنند، آن است که به تمامی خریداران بدون اینکه بین آنها تمایزی قایل شوند، پاداشهای یکسانی را ارائه می دهند، حتی برای آنهایی که رفتارهای غیر وفادارانه ای دارند. باشگاههای مشتری را می توان به عنوان یکی از انواع فعالیتهای بازاریابی رابطه ای نگریست. به بازاریابی رابطه ای در نخستین مراحل مطرح شدن خود به عنوان ابزاری برای حفظ مشتریان نگریسته می شد، به جای اینکه به آنها به عنوان ابزاری برای تمرکز همیشگی بر روی جذب مشتریان جدی نگریسته شود.

۳-۲- تفاوتها

۳-۲-۱- بخش بندی بازار۲

بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس آن یک بازار به زیربخشهای متمایزی از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیم‌بندی می شود. از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و خواسته‌های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه‌ای مشابه پاسخ می‌دهند. بخش‌بندی بازار کمک می‌کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخشهای کوچکتر، منابع سازمان به‌طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود. به دلایل مختلف، نقش بخش‌بندی بازار افزایش یافته است. اولاً روند رشد جمعیت کند شده و بیشتر بازارمحصولها رو به بلوغ هستند که این امر موجب افزایش رقابت شده است چراکه شرکتها رشد خود را در کسب سهم بازار بیشتر و همچنین در افزایش انواع محصولات تحت یک نام تجاری جستجو می‌کنند. ثانیاً عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش سطح درآمدهای خالص، ارتقای سطح تحصیلات و افزایش آگاهی مردم، موجب شده است نیازها، خواسته‌ها، سلائق و سبکهای زندگی مشتریان نسبت به قبل متنوع‌تر و پیچیده‌تر شود. این امر موجب افزایش تعداد و تنوع کالاها و خدماتی شده است که با یکدیگر بر سر جلب گروهی از مشتریان رقابت می‌کنند. بخش‌بندی بازار شرکتها را به پذیرش واقعیتهای بازار وا می‌دارد.

۳-۲-۲- برای رسیدن به سطح تولید بازار جهانی مهمترین مسئله بازاریابی و بازارداری است

شرایط پرشتاب و پرآشوب کسب و کار در دنیای امروز باعث شده است که بسیاری از مؤسسات تجاری که در بازار حیطه فعالیت خود دارای جایگاه ویژه ای بودند، در شرایطی قرار گیرند که رقبایی از دورترین نقاط دنیا موجودیت آنان را تهدید کند؛ درحالی که با رشد فناوری اطلاعات به سختی می‌توان حیطه‌ای برای عملکرد یک سازمان متصور شد. کارشناسان علوم مدیریت و تجارت در پی یافتن توضیح و تفسیر شرایط کسب و کار در این محیط متحول و ارائه راهکارهایی برای بهبود موقعیت رقابتی سازمانها هستند و به این منظور دست به خلق ایده‌های جدید، تلفیق و بهبود مفاهیم موجود می‌زنند.

۳-۲-۳- ارزیابی اثربخشی تبلیغات

با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با هدفهای سازمانها می‌توان تغییراتی در بودجه‌ تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام‌ها و نوع رسانه‌ها و کانالهای ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد، تا تبلیغات مفیدتر و موثرتر از گذشته صورت گیرد. برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل خوب بر تبلیغات، به معیارهای اندازه‌گیری اثربخشی آن بستگی دارد. اکثر تبلیغ‌کنندگان به دنبال اندازه‌گیری اثر ارتباطی یک آگهی تبلیغاتی هستند یعنی تاثیر بالقوه آگهی بر سطح آگاهی، دانش یا رجحان مخاطبان هدف. آنها هم‌چنین مایلند تاثیر آگهی بر فروش را، خود نیز به دست آورند.

۴– نتایج و یافته ها

هدف از نگارش مقاله حاضر پاسخگویی به این سؤال بوده است که به مقایسه تحقیقات انجام شده درباره تبلیغات در مدیریت ارتباط بامشتری پرداخته شود و این موضوع بررسی گردد که این تحقیقات چه شباهتها و تفاوتهایی دارند؟ فلسفه طرح چنین سؤالی این بوده است که چگونه می‌توان با این مقایسه میزان اهمیت تبلیغات و آینده پیش روی ادبیات تأمین مالی پیش بینی گردد. به طور خلاصه، تمامی شباهتها و تفاوتهای تحقیقات مذکور در جدول زیر آمده است.

جدول شماره یک: بررسی شباهتها و تفاوتهای بین تحقیقات مرتبط با تبلیغات

شاخص ها شرح
شباهتها هسته اصلی صنعت تبلیغات تبلیغات یکی از متداول‌ترین ابزارهایی است که شرکت‌ها برای هدایت ارتباطات تشویق‌کننده‌ خود به سوی خریداران و جوامع هدف خود، از آن استفاده می‌کنند.
رفتار مشتری درخرید اینترنتی رفتار خرید مشتریان در محیط تجارت الکترونیک نیازمند تمرکز بر قابلیت دسترسی اطلاعات است.
بازاریابی رابطه ای ابزاری برای تمرکز همیشگی بر روی جذب مشتریان جدی نگریسته می شود.
تفاوتها بخش بندی بازار بخش‌بندی بازار شرکتها را به پذیرش واقعیتهای بازار وا می‌دارد.
برای رسیدن به سطح تولید بازار جهانی مهمترین مسئله بازاریابی و بازارداری است شرایط پرشتاب و پرآشوب کسب و کار در دنیای امروز باعث شده است که بسیاری از مؤسسات تجاری که در بازار حیطه فعالیت خود دارای جایگاه ویژه ای بودند، در شرایطی قرار گیرند که رقبایی از دورترین نقاط دنیا موجودیت آنان را تهدید کند.
ارزیابی اثربخشی تبلیغات برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل خوب بر تبلیغات، به معیارهای اندازه‌گیری اثربخشی آن بستگی دارد.

۵- بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

در تحقیق مذکور به دنبال آن بودیم تا رویکردی جامع نگر نسبت به تحقیقات انجام شده در زمینه تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشیم. همانگونه که ملاحظه شد تحقیقات مذکور به گونه ای هر یک جنبه ای از مباحث مدیریت ارتباط با مشتری را مدنظر قرار دادند. به عنوان مثال، برخی به دنبال ارتباط موثر با بازار هدف بودند. برخی به دنبال اثرات عوامل بازاریابی موثر روی تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری بودند. برخی از تحقیقات نیز به دنبال بررسی زیرمجموعه های روشهای کلی تبلیغات بودند. تحقیق حاضر به دنبال آن بود تا با تبیین تحقیقات تئوریکی در زمینه تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری، گامی در راستای تدوین رویکردی جامع و همه جانبه نسبت به تأمین مالی بردارد. از آنجایی که ادبیات تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری، در دوران ابتدایی خود به سر می برد، حرکت به سمت رویکردی جامع نگر احتیاج به تحقیقات بیشتر دارد و تحقیق حاضر به دنبال حرکت به سمت این هدف بود.

از آنجایی که تحقیقات مذکور، هر کدام بخشی از مبانی مدیریت ارتباط با مشتری را مورد بررسی قرار دادند لذا هیچ کدام به تنهایی قادر به حل همه مشکلات و موانع تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری نبودند. لذا تحقیق مذکور با مطرح کردن یک مبانی جامع تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری ، به دنبال حل نقص همه جانبه دیدن تحقیقات تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری بود.

۶- برای تحقیقات آینده

پس از بررسی نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده، پیشنهاداتی برای انجام بهتر تحقیقات جهت بهبود اوضاع تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که عبارتند از:

  • مقایسه تئوریکی – تجربی تاثیر تبلیغات در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از فاکتورهایی، غیر از آن چه که بدان اشاره شده است.
  • مقایسه تئوریکی – تجربی تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده.

این مقاله توسط آقای محمدرضا رمضان زاده و فاطمه روحانی قادیکلائی نوشته شده است و برای پایگاه اطلاع رسانی صنعت ارسال شده است.

۷– پانویس ها

۱-Marketing Audit

۲-Market Segmentation

۸ منابع و ماخذ

۱- رضایی، محمد.، (۱۳۸۷)، ارتباط موثر با بازار هدف، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره۲۰۰٫

۲- ملائی، مجتبی.، (۱۳۸۶)، به سوی بازاریابی مستقیم، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره ۱۹۹٫

۳- تولایی، روح الله؛ صالح نژاد، سیدعبدالله؛ حمیدزاده، مریم.، (۲۰۰۸)، مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره۱۷٫

۴- جعفری، محمود.، (۱۳۸۶)، ملاحظات رفتاری بازاریابی از دیدگاه اسلامی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم،شماره ۱۹۸٫

۱۳- بختائی،امیر، گلچین فر، شادی.، (۱۳۸۶)، ممیزی بازاریابی، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۷٫

۶- سعیدنیا، حمیدرضا ، بنی اسدی، مهدی.، (۱۳۸۵)، الگوی رفتار مشتری در خرید اینترنتی،  ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۸۵٫

۷- گلچین فر، شادی، بختائی، امیر.، (۱۳۸۵)، کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری،  ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۲٫

۸- نایب زاده، شهناز.، (۱۳۸۵)، ارزش از نگاه مشتری، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۴٫

۹- اسکندریان، مهناز ، خواجه زاده، سامان.، (۱۳۸۵)، باشگاه مشتری، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۶۹٫

۱۰- نوری، سیامک ، رضائی، محسن.، (۱۳۸۵)، ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتری، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم ، شماره ۱۷۵٫

۱۱- بختائی، امیر ،  گلچین‌فر، شادی.، (۱۳۸۵)، کلینیک بازاریابی و تبلیغات، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۷۰٫

۱۲- بختائی، امیر، گلچین‌فر، شادی.، (۱۳۸۵)، کلینیک بازاریابی و تبلیغات بخش بندی بازار، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم ، شماره ۱۷۵٫

۱۳- بیرانوند، حمیدرضا.،( ۱۳۸۳)، فرایند ارتباط منسجم بازاریابی، ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره ۱۴۶٫

-۱۴Hirsh, Evan& Schweizer Mark., (2005), The Advertising Sturation point, Strategy.

سید حمیدرضا عظیمی

سید حمیدرضا عظیمی، دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی که از سال 1382 فعال فضای تجارت الکترونیک بوده و هم اکنون از مدرسین مدیریت بازاریابی و به طور مشخص بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) است. رزومه کامل من را اینجا ببینید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا